Mỏ và khai khoáng

 • Trạm phân phối 35/22/6kV
 • Hòa đồng bộ máy phát 6kV
 • Biến tần trung hạ thế
 • Khởi động mềm trung hạ thế
 • Truyền thông không dây trong lò
 • Điều khiển tời trục
 • Điều khiển băng tải
 • Điều khiển trạm bơm hầm lò
 • Điều khiển trạm quạt
 • Camera giám sát
 • Tự động hóa mỏ
 • Quản lý, Định vị người trong lò

CÁC SẢN PHẨM VÀ GIẢI PHÁP CHO NGÀNH MỎ VÀ KHAI KHOÁNG

Các bài viết khác

bệnh viện

bệnh viện

Cung cấp giải pháp cấp nguồn an toàn – quản lý điện năng trong bệnh viện. Hệ thống giám sát thông tin tập trung.

Điện và dầu khí

Điện và dầu khí

Cung cấp các giải pháp giám sát an toàn điện. Các giải pháp tiết kiệm điện năng cho động cơ. Quản lý chất lượng điện năng.

Ngành nước

Ngành nước

Cung cấp trạm phân phối, hệ thống điều khiển tự động cho trạm bơm thuỷ lợi, xử lý nước, giám sát thông số các bể chứa và đường ống.