Điều khiển bơm với biến tần

Điều khiển bơm với biến tần

Điều khiển bơm với biến tần – Giải pháp tiết kiệm điện năng

ACQ810 – Chuyên dụng cho ngành xử lý nước và nước thải

ACQ810 – Chuyên dụng cho ngành xử lý nước và nước thải

Biến tần ACQ810 kết hợp tất cả các chức năng thường mà người sử dụng bơm yêu cầu. Các tính năng chuyên cho bơm đảm bảo kiểm soát chính xác lưu lượng nước trong suốt chu trình xử lý nước, từ xử lý nước thô đến đầu cuối sử dụng nước và tới nơi xử lý nước thải.