Cung cấp biến tần ABB cho hệ thống HVAC – Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Cung cấp biến tần ABB cho hệ thống HVAC – Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Năm thực hiện: 2017 Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam là bệnh viện tuyến cuối của quân đội ở khu vực phía bắc, có nhiệm vụ khám chữa bệnh cho cán bộ cấp cao trong quân đội, cán bộ cấp cao Đảng – Nhà nước, và các đối … Continue reading Cung cấp biến tần ABB cho hệ thống HVAC – Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Dự án tại công ty than Hạ Long

Dự án tại công ty than Hạ Long

1.Hợp đồng số: 147/2013/HĐMB-THL-MES     Năm thực hiện: 28/08/2013     Nội dung: Cung cấp biến tần thuộc dự án : Thiết bị duy trì sản xuất năm 2013 – Xí nghiệp than Hà Ráng.     Phạm vi cung cấp: Biến tần ACS800-04-0490-7: Công suất 400kW, Uđm = 660V. Điện áp đầu vào: … Continue reading Dự án tại công ty than Hạ Long